INFORMATIE

Het stappenplan

 1. Eerste contact via email of per telefoon
 2. Mogelijk vervolg per mail over eerste opzet website
 3. Vervolgens eerste persoonlijke contact - hierbij wordt zoveel mogelijk informatie gevraagd m.b.t. wensen van de opdrachtgever
 4. Ruwe schatting van Webdigital omtrent ontwikkeltijd en prijs
 5. Lezen van de voorwaarden en tekenen van het contract
 6. Mogelijk aanvragen van domeinnaam door Webdigital
 7. Tussentijds contact i.v.m. vorderingen
 8. Voorlopig concept wordt gepresenteerd - datum in overleg
 9. Datum aflevering wordt afgesproken
 10. Aflevering van website op CD-rom en lancering op het web
 11. Zo mogelijk worden er afspraken gemaakt m.b.t. onderhoud en content-vernieuwing